POŠTOVANI POSLOVNI PARTNERI 100% DISTRIBUTER SA NAJVIŠE DISTRIBUTERSKIH BODOVA I NAJVEĆIM BROJEM NOVOUKLJUČENIH SARADNIKA,ZA SEPTEMBAR MESEC SU

TIJANA i SIMO KECOJEVIĆ

100% distributeri meseca

Septembar 2019.

Tijana Kecojević (Simo Kecojević)
Milosava Erić (Siniša Erić)
Radoslava Metlić (Jovana Metlić)
Dragana Vukelić (Dejan Vukelić)
Željka Perković
Nada Vidrih (Veselko Vidrih)
Jadranka Ostojić
Ružica Dimitrić (Živorad Dimitrić)
Darka Velemir (Miodrag Velemir)
Svjetlana Sovilj (Đuro)
Ilija Velemir (Martina Velemir)
Biljana Zeković (Gojko Ivanković)
Julijana Šašić (Ilija Šašić)
Mirjana Petrušić (Velibor Petrušić)
Ostoja Bunić
Jelena Gašpar (Katarina)
Sabina Kantardžić
Anna Hrđan (Andrej)
Ana Barbenik (Dalibor Barbenik)
Željka Kukić
Jarmila Hrčekova (Josip Hrček)
Biljana Goseva Petreska
Svetlana Gajić (Ljiljana Gajić)
Dejan Nešić
Vesna Hovanjec (Pavel Hovanjec)
Biljana Ljubojević (Svetozar Ljubojević)
Gordana Radulović
Zorica Stojadinović (Vladimir Stojadinović)

Zatvori meni