Poštovani poslovni partneri, za juli mesec,

Prvo mesto sa najviše distributerskih bodova su Darka i Miodrag Velemir

Prvo mesto sa najviše novouključenih saradnika su Darka i Miodrag Velemir

100% distributeri meseca

Jul 2019.

Darka Velemir (Miodrag Velemir)
Biljana Ljubojević (Svetozar Ljubojević)
Mirjana Petrušić
Ana Barbenik (Dalibor Barbenik)
Vjeroslava Vozar (Aleksandra Krivokuca)
Bojana Jančić
Jarmila Obradović (Zoran Obradović)
Ružica Dimitrić (Živorad Dimitrić)
Danijela Fekete Kerhoni
Ilija Velemir (Martina Velemir)
Svetlana Gajić (Ljiljana Gajić)
Tatjana Parlić (Milan Parlić)
Željka Jovčić (Nemanja Jovčić)
Zorica Stojadinović (Vladimir Stojadinović)
Julijana Šašić (Ilija Šašić)
Dragica Grabež (Dragan Grabež)
Ostoja Bunić
Snežana Drljača (Stevo Drljača)
Jarmila Hrčekova (Josip Hrček)
Slađana Živković (Goran Živković)
Nada Vidrih (Veselko Vidrih)
Dejan Nešić
Slavica Špadijer
Nenad Vujin
Svetlana Marojka
Tatjana Jakšić (Slobodan Jakšić)

Zatvori meni