Oktobar 2017.

Nove pozicije

%

Miodrag Živić (Gordana Zivic)
Slavica Stevanović

%

Mirjana Ristanović (Anja Ristanović)
Željka Jovčić (Nemanja Jovčić)

%
Sanja Ćosić (Dejan Mitrović)
%
Aleksandar Ranković (Sanda) ISIDORA ĐOGOVIĆ (Zorica Đogović) Munevera Hebib Ostoja Bunić Sonja Brankovan (Brankovan Ivona) Suzana Kiski Svetlana Radevska Toni Delidzakov (Lepa Petrova-Delidžakova) Željko Lukić (Draginja Lukić)
%

Bojana Al-Hileh  (Al-Hileh Saša)
Borka Grujić  (Branko Grujić)
Dragica Jocić
Dunavka Antonievikj 
Ester Feješ
Jasmina Todosijević 
Jelena Evdjenic (Nenad Evdjenic)
Karolj Šeljem (Ljiljana Šeljem)
Marija Ćirić
Milica Calić
Milica Stevanović
Miloš Jocić (Branka Jocić)
Natasha Risteska
Nikola Lukić
Olivera Kjoseva
Pera Matosević  (Neda Matosevic)
Sofija Kochovska
Stanka Tešić (JANKOVIĆ Svetlana)
Suzana Rašković
Valentina Kiš  (Goran Kiš)
Vera Marković (Luka Pavlović)
Vesna Ćirić (Miodrag Ćirić)
Vesna Rakić (Jelena Rakić)
Violeta Milovanović (Gordana Ivanov)
Zorica Milićević

Uključenja

F

Karolj Šeljem (Ljiljana Šeljem)
Aleksandar Janković (Milena Stojanović)
Sanja Ćosić (Dejan Mitrović)
ISIDORA ĐOGOVIĆ (Zorica Đogović)
Sonja Brankovan (Brankovan Ivona)
Slavica Plamenić (Mladen Todorović)
Željka Jovčić (Nemanja Jovčić)
Željko Lukić (Draginja Lukić)
Stanka Tešić (JANKOVIĆ Svetlana)
Dragica Jocić

F

Zorica Božin (Dejan Božin)
Pera Matosević (Neda Matosevic)
Svetlana Gajić (Ljiljana Gajić)
Dragana Petrović (Petrović Živko)
Ostoja Bunić
Dejan Nešić
Munevera Hebib
Svetlana Radevska
Violeta Milovanović (Gordana Ivanov)
Olivera Kjoseva
Vera Marković (Luka Pavlović)

F

Hristina Mihajlovic (Ivica Trajkovic)
Danica Bešić (Tamara Bešić)
Zorica Milićević 
Natasha Risteska
Ivana Kralj
Toni Delidzakov (Lepa Petrova-Delidžakova)
Bojana Al-Hileh (Al-Hileh Saša)
Borka Grujić (Branko Grujić)
Ljubica Golubović
Vesna Ćirić (Miodrag Ćirić)
Zoran Grujić
Rahić Vahidin
Jelena Evdjenic (Nenad Evdjenic)
Vesna Rakić (Jelena Rakić)
Tanja Nikolić (Nikolić Zoran)
Milica Stevanović ()
Vladan Todorović (Miloš Todorović)
SNEŽANA PETROVIĆ
Aleksandar Ranković (Sanda)
Valentina Kiš (Goran Kiš)
Miloš Jocić (Branka Jocić)
MILENA AĆIMOVIĆ TANASKOVIĆ (BRANKO TANASKOVIĆ)
Zumreta Bahić
Vasilisa Stevanoska
Snežana Zečar
Jasmina Todosijević
Mirjana Ristanović (Anja Ristanović)
Goran Milić (Slavica Milić)
Adrijana Bunić (Bonić Borislav)
Maja Markoski
Danica Matović
Nataša Grujić (Predrag Kuzmanović)
Jasmina Jović (Jović Dejan)
Slavica Stevanović
Milica Calić
Branko Urošević

100% korisnici

Suzana Radić i Vitomir Nešić
Sanja Ćosić (Dejan Mitrović)
Željko Lukić  (Draginja Lukić)
Slavica Stevanović 
Munevera Hebib
Sonja Brankovan (Brankovan Ivona)
Ester Feješ
Nikola Lukić 
Jelena Evdjenic (Nenad Evdjenic)
Slavica Jevtić (Nenad Jevtić)
Zorica Marković (Dragan Marković)
Ružica Dimitrić (Živorad Dimitrić)
Slavica Plamenić (Mladen Todorović)
Toni Delidzakov (Lepa Petrova-Delidžakova)
Natasha Risteska
Valentina Kiš (Goran Kiš)
Jasmina Todosijević
Branka Radovanović(Slobodan Radovanović)
Goran Stošić (Valentina Stošić)
Anđela Petković
Suzana Rašković
Aleksandar Janković (Milena Stojanović)
Milena Dimitrijević (Zoran Milanović)
Jasmina Jović (Jović Dejan)
Miodrag Živić (Gordana Zivic)
Zorica Milićević
Dragica Toković (Toković Aleksandar)
Aleksandra Pavlović (Jugoslav Pavlović)
Snežana Đurić Perišić (Ivan Perišić)
Željka Jovčić (Nemanja Jovčić)
Mirjana Ristanović (Anja Ristanović)
Jugoslav Ranić (Jasmina Jašović)
Milica Radojević (Zlatan Radojevic)

Zatvori meni