POŠTOVANI POSLOVNI PARTNERI SREĆNE NOVOGODIŠNJE I BOŽIĆNE PRAZNIKE ŽELI VAM BELECO TIM

Poslovna politika

Maj 2018. godine

1. POSLOVNA POLITIKA KOMPANIJE BELECO INTERNATIONAL DOO 
Beleco International je srpska MLM kompanija,koja se bavi distribucijom prirodnih,biorazgradivih proizvoda,bez alergena,odobrenih od strane Zavoda za javno zdravlje Srbije.
Ekskluzivno pravo porucivanja i distribucije tih proizvoda imaju registrovani saradnici,koji su ukazali poverenje kompaniji i prihvatili jedinstveni sistem rada.
Time Kompanija daje svojim saradnicima ekskluzivno pravo izgradnje svog sopstvenog preduzetnistva,i postizanja realnih i brzo dostiznih bonusnih pozicija,u kojima nema pada i koje su trajne i nasledne.
Poslovanje saradnika pocinje registracijom i potpisivanjem ugovora o saradnji sa postojecim saradnikom Kompanije.
Tako je svakom registrovanom saradniku omoguceno legalno poslovanje,bez rizika,uz podjednaku sansu za napredovanje,timski rad,besplatne obuke,seminare,preporuceni sistem rada,javne marketing planove,i nadasve koriscenje kolekcije kvalitetnih proizvoda,po privilegovanim cenama.
Beleco International doo ima jedinstven i zaštićen marketing plan, jasan koncept i sistem rada u čijem promovisanju i edukaciji učestvuju članovi Borda (članovi Borda imaju ogromno iskustvo u ovakvom načinu poslovanja). Kompanija Beleco ima pomoćne alate, koji novim saradnicima omogućavaju lakšu i brzu izgradnju sopstvenog poduhvata (prikaz marketing plana, info start brošura, pravilan start brošura, katalog proizvoda, edukativni multimedijalni zapisi, seminare, treninge, radionice…).
Koncept kompanije je takav da se svi proizvodi, info i edukativni materijal, distribuiraju iz jednog centra. Ekskluzivno pravo poručivanja imaju isključivo registrovani saradnici, poručivanje se obavlja isključivo putem telefonskog poziva ili putem web shop-a. Svako lično trebovanje proizvoda nije moguće, kompanija Beleco International doo, time želi da zaštiti ekskluzivno pravo registrovanih saradnika i njihovo ukazano poverenje kompaniji.

2. KAKO POSTAJEM POSLOVNI SARADNIK KOMPANIJE

Potpisivanjem ugovora o saradnji sa postojećim saradnikom kompanije i prvom kupovinom proizvoda po sopstvenom izboru, u vrednosti od dvadeset bodova. Svaka minimalna naredna kupovina je 1 bod. Bod prilikom isplate bonusa je 142 dinara, isplata se vrši na osnovu prometa u bodovima. Cenovnik kompanije Beleco International doo pored vrednosti proizvoda izražene u dinarima, ima i vrednost proizvoda izraženu u bodovima. Plaćanje proizvoda prilikom poručivanja se vrši pouzećem.

3. ISPLATA BONUSA OD STRANE KOMPANIJE

Obračun bonusa će se obračunavati na osnovu sakupljenih bodova po marketing planu, odnosno bonusnoj skali kompanije Beleco International doo. Isplata bonusa će se vršiti do 25. u mesecu za prethodni mesec, u skladu sa zakonima Republike Srbije (npr. za promet u bodovima u julu mesecu, isplata će biti izvršena do 25. avgusta). Obračun, odnosno bonus će se isplaćivati na osnovu jednog kalendarskog meseca prometa. Jednom dostignuta pozicija po marketing planu je trajna i nasledna. Obračun bonusa će se vršiti tako što će se na kraju meseca izmeriti promet u bodovima i videti na kojem je procentu povraćaja novca saradnik i na osnovu tog procenta će mu biti obračunat bonus za taj mesec. Lični bodovi su bodovi koji su ostvareni ličnim prometom, preko sopstvenog kodnog broja (kodni broj se dobija prilikom prve kupovine).

4. MARKETING PLAN KOMPANIJE (BONUS SKALA)

Mesečni promet (izražen u bodovima) Procenti za isplatu bonusa
200 – 499,99 bodova u jednom mesecu 5%
500 – 1999 bodova u jednom mesecu 9%
2000 bodova u dva vezena meseca 13%
4000 bodova u dva vezana meseca 17%
7000 bodova u dva vezana meseca 21% (GOLD)
10000 bodova u dva vezana meseca 24%(BISER)

Bonus skala služi za obračun bonusa svakog saradnika pojedinačno. Kompanija ima kompjutersku obradu podataka kao i mogućnost praćenja prometa u bodovima saradničkih struktura, ličnog prometa i motivacionih programa. Isplata grupnog bonusa po marketing planu će se isplatiti ukoliko je saradnik bio aktivan u mesecu za koji se bonus isplaćuje. Aktivitet od 40 bodova je obaveza svakog saradnika za isplatu grupnog bonusa i isti se isplaćuje ukoliko postoji razlika u procentima od trenutne saradničke pozicije u odnosu na poziciju njegovih saradnika, dok bonus na lične kupovine se obračunava u zavisnosti na kome su procentu povraćaja novca u tom mesecu.
Saradnik od saradnika ne dobija bonus ako su na istoj poziciji, ali će mu se ti bodovi računati za novu poziciju. Saradnik kada ne uradi aktivitet, ne dobija bonus za taj mesec. U mesecu kada uradi aktivitet, ima isplatu bonusa.
Balansom se smatraju bodovi od svih saradnika koji nisu na BISER poziciji i lični promet (non-biser bodovi).

Aktivitet od 40 bodova možete uraditi na neki od sledećih načina:

 • Ličnom kupovinom od 40 bodova, izuzev u slučaju u kome od 40 ličnih bodova u mesecu priključenja poslovnog partnera njemu pripada 20 bodova za aktivitet, dok već u sledećem mesecu je moguće da aktivitet uradi sa 40 bodova lične kupovine
 • Ličnom kupovinom od 20 bodova i jedno uključenje novog direktnog saradnika sa 20 bodova
 • Uključenjem dva nova direktna saradnika sa po 20 bodova
 • Bodovi direktno uključenih saradnika će Vam se računati jednom za aktivitet u mesecu njihovog uključenja.
 • Ako uključite novog direktnog saradnika sa 50 bodova, Vama će se za aktivitet računati 20 bodova od saradnika a njemu njegovih 30 bodova
 • Novom saradniku njegova prva kupovina od 20 bodova ne ulazi za taj mesec u aktivitet, sem ako se uključo sa 40 bodova 20 bodova mu ulazi u aktivitet
 • Kada uključite novog saradnika sa 20 ili više bodova, Vama će 20 bodova od saradnika ući u aktivitet ali će i njemu biti u ukupnom zbiru bodova i dobiće procenat na njih u zavisnosti na kojoj je poziciji.

5. KARIJERA U BELECO INTERNATIONAL DOO

 • BISER saradnik kada izvede prvog saradnika u bilo kojoj dubini, na 24%, tada Biser saradnik dobija 6% od njegovog prometa, uz uslov da sa svim ostalim saradnicima i ličnim prometom se pravi balans od 2000 bodova (non-biser bodovi + lični promet).
 • Kada u bilo kojoj dubini iste grane se kvalifikuje druga Biser pozicija (Biser saradnik koji je sa svojom saradničkom strukturom na poziciji 24%), od prometa tog Bisera se dobija 3%, uz uslov da sa svim ostalim saradničkim strukturama se pravi balans 2000 bodova.
 • Kada u toj istoj grani u bilo kojoj dubini se izgradi treći Biser, nagrada od njegovog prometa je 2%, uz uslov da sa svim ostalim saradničkim strukturama se pravi balans 2000 bodova.
 • U mesecu kada priznati Biser ne uradi balans (on dobija bonus na saradnike koji nisu na Biser poziciji, na lični promet, pod uslovom da je u tom mesecu uradio aktivitet), neće imati 6%, 3%, 2% od svog prvog, drugog i trećeg priznatog aktivnog Biser saradnika u jednoj grani. U tom slučaju, tih 6%, 3%, 2% pripadaju prvom aktivnom, kvalifikovanom Biser saradniku u vertikali. U mesecu kada priznati Biser uradi balans, on ima pripadajuće bonuse od priznatih, aktivnih Biser saradnika u dubini (6%, 3%, 2%).
 • Ukoliko saradnik ispod izlazi na poziciju Biser u istom mesecu, saradnik će biti priznati Biser ukoliko u mesecu postajanja, sa ostalim saradničkim strukturama pravi balans od 2000 bodova. U slučaju da se ne ostvari balans, saradnik zadržava pravo na 24% povraćaja novca na lične kupovine i razliku u procentima od saradnika koji nisu na poziciji Biser, a dubinski bonus od 6% od prvog Bisera se dobija od trenutka kada sa svim ostalim saradničkim strukturama se napravi promet od 18000 bodova u dva vezana meseca, dobija se status priznatog Bisera.
 • Na sve bodove nepriznatog Bisera, sponzor ima:
 • – U slučaju da nepriznati Biser uradi aktivitet, sponzor ima 6% od njegovih bodova
  – U slučaju da nepriznati Biser ne uradi aktivitet, sponzor ima razliku u procentima po linearnom obračunu bonus skale
 • Kada u drugoj direktnoj saradničkoj grani, u bilo kojoj dubini se izgradi novi Biser, dobija se 6% nagrade na njegov promet, a uslov je da se napravi balans od 1000 bodova sa svim strukturama koje nisu na poziciji 24% i lični promet (non-biser bodovi + lični promet).
 • Kada u bilo kojoj dubini iste grane se kvalifikuje druga Biser pozicija (Biser saradnik koji je sa svojom saradničkom strukturom na poziciji 24%), od promet tog Bisera se dobija 3%, uz uslov da sa svim ostalim saradničkim strukturama se pravi balans od 1000 bodova.
 • Kada u toj istoj grani, u bilo kojoj dubini se izgradi treći Biser, nagrada od njegovog prometa je 2%, uz uslov da sa svim ostalim saradničkim strukturama se pravi balans od 1000 bodova.
 • Ako mu jedna od te dve grane ima promet ispod 4000 bodova, da bi imao dubinske bonuse od 6%, 3%, 2%, od prve tri Biser dubine, u obavezi je da ima balans od 2000 bodova (nonbiser + lični promet).
 • Kada u trećoj direktnoj saradničkoj grani, u bilo kojoj dubini se izgradi novi Biser, pod uslovom da mu prethodne dve Biser grane prave promet od po minimum 4000 bodova, nema potrebe za balansom za dobijanje 6%. Nadalje sve dok mu te tri Biser grane prave promet od po 4000 bodova, ne treba raditi balans (isti je uslov i kada mu u toj grani u bilo kojoj dubini izađe drugi Biser za dobijanje 3% od njegovog prometa, kao i kada mu u toj istoj grani u bilo kojoj dubini izađe i treći Biser, za dobijanje 2% od njegovog prometa).
 • BISER postaje onaj saradnik koji u bilo koja 2 uzastopna meseca ostvari promet po 18000 bodova.
 • SMARAGD postaje onaj saradnik koji u 3 različite grane u bilo kojoj dubini izgradi 3 Biser pozicije. Smaragd ne mora da ima balans izvan te tri grane, ako mu svaka ima po minimum 4000 bodova. Ako mu jedna od te tri grane ima promet manji od 4000 bodova, da bi ima 6%, 3%, 2% od prve tri Biser dubine, u obavezi je da ima balans od 1000 bodova (non-biser + lični promet), ako mu i druga grana ima manji promet od 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 2000 bodova (non-biser + lični promet).
  SMARAGD DUBINSKI BONUS: Smaragdni dubinski bonus iznosi 1% od svih Bisera do svog prvog Smaragda u toj grani (isto važi i za ostale grane). Uslov za dobijanje Smaragd dubinskog bonusa: napraviti promet (prost zbir) u Biser granama, nebitno u koliko, od 27000 bodova.
 • Kada se ispuni uslov za Smaragd dubinski bonus (prost zbir od 27000 bodova u Biser granama) i ispuni uslov za dubinske bonuse od 6%, 3%, 2%, smaragdni dubinski bonus od 1% se dodaje na već pripadajuće bonuse od 6%, 3%, 2% (prve tri dubine priznatog Bisera).
 • SAFIR postaje onaj saradnik koji u 6 različitih grana u bilo kojoj dubini izgradi 6 Biser pozicija. Safiru ne treba balans ako u minimum tri grane ima po 4000 bodova (prost zbir za 6%, 3%, 2% od Biser dubina). Ako je Safiru u jednoj od te tri grane pao promet ispod 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 1000 bodova. Ako Safiru u dve od te tri grane, promet bude ispod 4000 bodova (u svakoj grani manji od 4000 bodova), u obavezi je da ima balans od 2000 bodova.
 • SAFIR DUBINSKI BONUS: Od direktnih grana koje su na Biser poziciji, dobija se 2% do prvog Smaragda u toj grani, od Smaragda do prvog Safira 1% u toj grani. Od direktnih grana koje su na Smaragd poziciji dobija se 1% od svih dubina do prvog Safira u toj grani. Uslov za dobijanje Safir dubinskog bonusa: Safirni dubinski bonus dobija se kada Safir ima promet od 30000 bodova u Biser granama, nebitno u koliko grana. Ako Safiru padne promet ispod 54000 bodova, vraća se na status dubinskog bonusa Smaragda, a na Safir dubinski bonus se vraća uvećanjem prometa (prost zbir) preko 30000 bodova u Biser granama.
  – Primer: Ako Safir ima direktnu granu Biser, Biser ima direktnu granu Smaragd, Safir ima 2% od Gold grane, 1% od Smaragd grane (sve do prvog Safira).
  – Primer: Ako je Safiru direktna grana Smaragd (a Smaragd u svojim granama ima Biser i Smaragd pozicije), Safir ima od cele takve grane 1% sve do prvog Safira.
 • Kada se ispuni uslov za Safir dubinski bonus (prost zbir od 54000 bodova u Biser ili Smaragd granama) i ispuni uslov za dubinske bonuse od 6%, 3%, 2% (prve tri dubine priznatog Bisera ili Smaragda), safirni dubinski bonus od 2%, 1% (u zavisnosti od pozicije prvog priznatog Bisera ili Smaragda u dubini) se dodaje na već pripadajuće dubinske bonuse od 6%, 3%, 2%, (prve tri dubine priznatog Bisera ili Smaragda).
 • DIJAMANT postaje onaj saradnik koji u 9 različitih grana u bilo kojoj dubini izgradi 9 Biser pozicija. Dijamantu ne treba balans ako u minimum tri Biser grane (Smaragd, Safir, ili Dijamant) ima po 4000 bodova, za 6%, 3%, 2% od prve tri dubine. Ako Dijamantu u jednoj od te tri grane promet bude ispod 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 1000 bodova sa saradnicima koji nisu ostvarili Biser poziciju, i sa svojim ličnim prometom. Ako Dijamantu i u drugoj, od te tri grane promet padne ispod 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 2000 bodova sa saradnicima koji nisu ostvarili Biser poziciju i sa svojim ličnim prometom. DIJAMANT DUBINSKI BONUS: Dijamant ima 3% od direktnog Bisera (nije bitno da je direktni priznati Biser, već u bilo kojoj dubini), 2% od direktne Smaragd grane u toj grani (nije bitno da je direktni priznati Smaragd, već u bilo kojoj dubini), 1% od direktne Safir grane u toj grani (nije bitno da li je direktni priznati Safir, već u bilo kojoj dubini). Dijamant ima 2% od
  Smaragda koji mu je u dubini direktnog Bisera, Dijamant ima 1% od Safira koji mu je u dubini
  direktnog Bisera. Dijamant ima 1% od Safira koji mu je u dubini direktnog Smaragda (sve do prvog Dijamanta).- Primer: Ako je Dijamantu direktna grana Biser a Biseru direktna grana Smaragd, a Smaragdu direktna grana Safir, Dijamant ima 3% od Biser grane, 2% od Smaragd grane, 1% od Safir grane sve do prvog Dijamanta.
  – Primer: Ako je Dijamantu direktna grana Smaragd, a Smaragdu direktna grana Safir, Dijamant ima 2% od Smaragd grane, 1% od Safir grane sve do prvog Dijamanta.
  – Primer: Ako je Dijamantu direktna grana Safir (a Safir u svojim granama ima Biser, Smaragd, Safir pozicije), Dijamant ima 1% od prometa u bodovima od cele takve Safir grane, sve do prvog Dijamanta.
  Uslov za dobijanje Dijamant dubinskog bonusa: napraviti promet od 45000 bodova (prost zbir), nebitno u koliko Biser grana. Bitno je da Dijamant pravi 45000 bodova u Biser granama, a ne u koliko grana, ako i u jednoj Biser grani pravi 45000 bodova, imaće dubinski bonus od 3%. Ako je Dijamantu promet ispod 81000 bodova, vraća se na dubinski bonus Safira, ako mu je promet ispod 30000 bodova, vraća se na dubinski bonus Smaragda. Uvećanjem prometa u Biser granama na 45000 bodova, vraća se na Dijamant dubinski bonus.
 • Kada se ispuni uslov za Dijamant dubinski bonus i ispuni uslov za dubinske bonuse od 6%, 3%, 2% (prve tri dubine priznatih Bisera, Smaragda ili Safira), Dijamant dubinski bonus od 3%, 2%, 1% (u zavisnosti od pozicije prvog priznatog Bisera, Smaragda ili Safira u toj grani), se dodaje na već pripadajuće dubinske bonuse od 6%, 3%, 2%, (prve tri dubine priznatog Bisera, Smaragda ili Safira).
 • DUPLI DIJAMANT postaje onaj saradnik koji u 18 različitih grana u bilo kojoj dubini izgradi 18 Biser pozicija. Uslov Duplog dijamanta za dobijanje 6%, 3%, 2% dubinskih bonusa: Duplom dijamantu ne treba balans ako u tri grane ima po minimum 4000 bodova ( to važi za 6%, 3%, 2%) od prve tri dubine Bisera, Smaragda, Safira, Dijamanta, Duplog dijamanta. Ako Duplom dijamantu, u jednoj od te tri grane, promet bude ispod 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 1000 bodova, sa saradnicima koji nisu ostvarili Biser poziciju i sa ličnim prometom. Ako Duplom dijamantu i u drugoj od te tri grane promet bude ispod 4000 bodova, u obavezi je da ima balans od 2000 bodova, sa saradnicima koji nisu ostvarili Biser poziciju, i sa ličnim prometom.
 • DUPLI DIJAMANT DUBINSKI BONUS: Dupli dijamant ima 3,5% na prve direktne Biser grane, 2,5% na prve direktne Smaragd grane i 1,5% na prve direktne Safir grane (sve do prvog Duplog dijamanta), i 0,5% na prve direktne Dijamant grane (sve do prvog Duplog dijamanta). Dupli dijamant ima od Smaragda u direktnoj Biser grani 2,5%, od Safira u direktnoj Biser grani 1,5%, od Dijamanta u direktnoj Biser grani 0,5% (do prvog Duplog dijamanta). Dupli dijamant ima 1,5% od Safira u direktnoj Smaragd grani, 0,5% od Dijamanta u direktnoj Smaragd grani (sve do prvog Duplog dijamanta). Dupli dijamant ima 0,5% od Dijamanta u direktnoj Safir grani ( sve do prvog Duplog dijamanta).- Primer: Ako je Duplom dijamantu, direktna grana Biser, Biseru direktna grana Smaragd, a Smaragdu direktna grana Safir, a Safiru direktna grana Dijamant,
  Dupli dijamant u tom slučaju ima 3,5% od Biser grane, 2,5% od Smaragd grane, 1,5% od Safir grane, i 0,5% od Dijamant grane, do prvog Duplog dijamanta.
  – Primer: Ako je Duplom dijamantu direktna grana Smaragd, Smaragdu direktna grana Safir, Safiru direktna grana Dijamant, Dupli dijamant u tom slučaju ima 2,5% od Smaragd grane, 1,5% od Safir grane, 0,5% od Dijamant grane ( sve do prvog Duplog dijamanta).
  – Primer: Ako je Duplom dijamantu direktna grana Safir, Safiru direktna grana Dijamant, Dupli dijamant ima 1,5% na Safir granu, 0,5% na Dijamant granu (do prvog Duplog dijamanta).
  – Primer: Ako je Duplom dijamantu direktna grana Dijamant, bez obzira koje sve pozicije Dijamant ima u svojoj strukturi (Smaragde, Safire, Dijamante), Dupli dijamant od takve direktne Dijamant grane, ima 0,5%.
  Uslov za dobijanje dubinskog bonusa Duplog dijamanta: prost zbir od 90000 bodova prometa, bez obzira u koliko Biser grana. Ako se desi da promet padne ispod 90000 bodova, vraća se na status dubinskog bonusa Dijamanta, ako je promet ispod 45000 bodova, vraća se na status dubinskog bonusa Safira, ako je promet ispod 30000 bodova, vraća se na status dubinskog bonusa Smaragda. Uvećanjem prometa, Dupli dijamant se vraća na veći dubinski bonus.
 • Kada se ispuni uslov za dubinski bonus Duplog dijamanta, i ispune uslovi za dubinske bonuse od 6%, 3%, 2%, (prve tri dubine priznatog Bisera, Smaragda, Safira, Dijamanta), dubinski bonus Duplog dijamanta se dodaje pripadajućim dubinskim bonusima od 6%, 3%, 2%.

6. NAGRADNA PUTOVANJA KOMPANIJE

Kompanija nudi dve vrste nagradnog programa:

1. Putovanje: 6 noći, za 2 osobe, plaćen put iz Beograda, pun pansion, u jednom od turističkih centara Srbije. Kvalifikacija je podeljena u dva perioda: prvi period od 01.01.-30.06. a drugi period od 01.07.31.12. Kvalifikacioni periodi podrazumevaju šestomesečno ispunjenje uslova u prometu bodova. Potvrđivanjem uslova prometa, od 01.01.-30.06, dobija se opisano putovanje u avgustu mesecu, dok potvđivanjem uslova prometa od 01.07.-31.12. dobija se opisano putovanje u februaru mesecu. Saradnik svake godine potvrđivanjem uslova prometa ostvaruje pravo na ova dva putovanja. U slučaju da partner sa ugovora nije u mogućnosti da ode na jedno od putovanja, saradnik može povesti drugu osobu po sopstvenom izboru. Uslov za Bisera za šest meseci kvalifikacionog perioda, je promet od 36000 non-biser bodova (sa saradnicima koji nisu ostvarili Biser poziciju + lični promet), s’tim ako u prvom kvalifikacionom periodu ima više od 36000 non-biser bodova, taj višak bodova će mu važiti za drugi kvalifikacioni period, a uslov za drugi kvalifikacioni period je promet 36000 non-biser bodova. Uslov za Smaragda je da u prvom kvalifikacionom periodu da ima priznata 2 Bisera u dve različite grane, koji su ostvarili uslov prometa od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet). Takođe za drugi kvalifikacioni period, da ima 2 priznata Bisera u dve različite grane koji su osvarili uslov prometa od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet). Uslov za Safira je da u prvom kvalifikacionom periodu ima u dve različite priznate Biser grane, 2 Bisera koji su ostvarili uslov prometa od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet), isti uslov je i za drugi kvalifikacioni period ili ako u direktnoj Smaragd grani, u Smaragdovim direktnim granama, ima 4 priznata Bisera koji su ostvarili uslov od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet) prometa u oba kvalifikaciona perioda ili u direktnoj Safir grani, ako ima 4 priznate Biser grane koje su u oba kvalifikaciona perioda osvarile uslov od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet) prometa. Uslov za Dijamanta i Duplog dijamanta je u potpunosti isti kao i za Safira, s’tim što Dijamant može u direktnoj Dijamant grani, u njegovim direktnim Biser granama, da ima 4 priznata Bisera koji u oba kvalifikaciona perioda ispunjavaju uslov prometa od po 36000 bodova (non-biser + lični promet), i Dupli dijamant može u direktnoj liniji da ima Duplog dijamanta, koji u svojim direktnim Biser granama, ima 4 priznata Bisera koji ostvaruju u oba kvalifikaciona perioda uslov prometa od po 36000 bodova (non-biser bodova + lični promet). Za svaki kvalifikacioni period, uslov je aktivitet od 40 bodova mesečno.

2. Veliko nagradno putovanje: 6 noći, all inclusive, prevoz iz Beograda za 2 osobe u hotelu sa 5 zvezdica. Kvalifikacioni period pocinje od 01.01.-31.12. Uslov za Bisera je 144000 bodova (non-biser bodova + lični promet) ukupno u tom kvalifikacionom periodu. Ostvarivanjem prometa od 144000 bodova (nonbiser bodova + lični promet), za kvalifikacioni period, saradnik je stekao uslov i za predhodna 2 putovanja. Ako ne ostvari 144000 bodova u tom kvalifikacionom periodu, pod uslovom da ima minimum 72000 bodova (odnosno u 2 kvalifikaciona perioda od po 36000 bodova) ima oba putovanja u Srbiji. Uslov za Smaragda je 72000 bodova (non-biser bodova + lični promet) u ukupnom kvalifikacionom periodu. Isti uslov važi za Safira, Dijamanta i Duplog dijamanta. Ako Smaragd, Safir, Dijamant ili Dupli dijamant ne ostvari uslov od 72000 bodova (non-biser bodova + lični promet), dobiće na ostvaren broj non-biser bodova, 3% u novcu, petnaestog u prvom mesecu nakon završetka kvalifikacionog perioda. Ako Smaragd, Safir, Dijamant ili Dupli dijamant naprave više od 72000 bodova (non-biser bodova + lični promet) u kvalifikacionom periodu, na svaki non-bod preko 72000 bodova dobija 3% u novcu i biće mu isplaćeno najkasnije 15.02. naredne godine. Veliko putovanje će biti od maja do oktobra, u zavisnosti od zemlje u koju se ide, s’tim što će se svake godine unapred znati destinacija i vreme putovanja.

7. JEDNOKRATNE NOVČANE NAGRADE

Smaragd u prvom mesecu nakon zvaničnog proglašenja (na firminom seminaru) dobija jednokratnu novčanu nagradu (2000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije). Safir dobija jednokratnu novčanu nagradu (4000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije). Dijamant dobija jednokratnu novčanu nagradu (6000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije). Dupli dijamant dobija jednokratnu novčanu nagradu (10000 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije).

8. NARUČIVANJE PROIZVODA

Naručivanje proizvoda i infomaterijala od kompanije, će se isključivo vršiti telefonskim putem ili preko web shop-a, dostava je besplatna ako poručite 40 bodova i više, a minimalna porudžbina je 1 bod. Ukoliko saradnik ne preuzme poručen paket, gubi pravo na besplatnu dostavu, ako i drugi put iz bilo kog razloga ne preuzme paket, nadalje će moći isključivo preko svog sponzora, ukoliko isti želi da se obaveže na to i odgovara za preuzimanje paketa.
U slučaju da saradnik odustane od posla u prvih 30 dana, bodovi će biti stornirani, a bonus sponzorskoj liniji biće umanjen za te bodove u sledećem mesecu. U slučaju da saradnik ne preuzme poručeni paket proizvoda, biće mu stornirani bodovi i celoj sponzorskoj vertikali, za vrednost u bodovima poručenog paketa.

9. GARANCIJA NA ZADOVOLJSTVO POSLA I PROIZVODA

U roku od 30 dana od dana poručivanja proizvoda, svaki saradnik može da vrati proizvod kojim nije zadovoljan (s’tim da gubi pravo da i drugi put vrati isti proizvod). Kada se dostavi proizvod kompaniji sa obaveznom fakturom, novac će biti vraćen saradniku u potpunosti u roku od 24h. U roku od 30 dana od dana uključenja ako saradnik iz bilo kog razloga ne želi da sarađuje sa kompanijom Beleco International, može da vrati neotvorene proizvode sa fakturom, ugovor, i pismenu izjavu o raskidu ugovora kao i fotokopiju lične karte, novac ce mu biti vraćen u potpunosti.

10. POSLOVNA POLITIKA BELECO INTERNATIONAL DOO

Saradnik nema status zaposlenog u kompaniji Beleco International doo, već mu se bonus isplaćuje na osnovu ugovora o saradnji sa kompanijom i na osnovu prometa u bodovima, na osnovu bonus skale marketing plana, a sve u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Poslovni saradnik je jedino odgovorno lice za traženje pomoći prilikom otvaranja i pokretanja preduzetništva, pravno–poslovnog subjekta, u vezi njegovog poreskog tretmana kao i ostalih pravnih pitanja u vezi istog. Beleco International doo se eksplicitno odriče bilo kakve odgovornosti u vezi odluke poslovnog saradnika da posluje kroz oblik pravno-poslovnog subjekta. Kompanija nije savetnik niti će davati bilo kakve savete u vezi poreza, računovodstva ili pravnih usluga koji se tiču poslovnih saradnika koji posluju u ovoj pravnoj formi. Kompanija se neće smatrati odgovornom za bilo kakav gubitak profita, niti će vršiti naknadu štete, direktne ili indirektne, posredne ili neposredne. Kompanija se neće smatrati odgovornom ni za kakve druge gubitke koje je poslovni saradnik pretrpeo na osnovu odluke da svoj status sa ličnog imena promeni na pravno-poslovni subjekt. Kompanija se eksplicitno odriče odgovornosti za neuspeh poslovnog saradnika.

11. ZABRANJENE AKTIVNOSTI POSLOVNOG SARADNIKA KOMPANIJE

 • Poslovnom saradniku je zabranjeno menjanje sponzora osim u slučaju urađenog zvaničnog responzorstva.
 • Kada poslovni saradnik promeni prebivalište, dužan je da pismenim putem obavesti kompaniju.
 • Zabranjeno je reklamiranje proizvoda putem bilo kojih društvenih mreža, bez pismenog odobrenja od strane kompanije.
 • Zabranjeno je govoriti o proizvodima kompanije drugačije nego što piše u zvaničnom katalogu kompanije (u smislu preuveličavanja dejstva proizvoda), kompanija se eksplicitno odriče odgovornosti prema tom saradniku.
 • Zabranjeno je koristiti saradničku mrežu u svrhu prodavanja proizvoda ili usluga drugih kompanija kao i vrbovanje saradnika za prelazak u druge kompanije.
 • Zabranjeno je svako pričanje o kompaniji van njene poslovne politike i kataloga proizvoda.
 • Zabranjeno je bilo kakvo omalovažavanje, vređanje bilo kog poslovnog saradnika kompanije, od strane drugog saradnika, kao i vređanje kompanije, članova BORD-a i njenog rukovodstva, isto važi i za članove BORD-a pa i za samu kompaniju.
 • Zabranjena je preprodaja proizvoda u maloprodajnim objektima, na tezgama, sem korišćenja proizvoda za svoje potrebe (pravna lica).
 • Zabranjeno je štampanje bilo kakvog štampanog materijala bez pismenog odobrenja kompanije (sa logom kompanije ili u ime kompanije). U protivnom kompanija ne odgovara za njegovu istinitost i verodostojnost.
 • Kompanija ne odgovara za kvalitet proizvoda koji nisu došli do saradnika – potrošača iz zvaničnog diskonta kompanije.
 • Kompanija zadržava pravo na sankcionisanje poslovnih saradnika u slučaju njihovog kršenja poslovne politike, kao i pravo isključenja u slučaju istog, pod uslovom da se dokaže kršenje poslovne politike od strane saradnika.

12. RESPONZORSTVO

Ukoliko saradnik želi iz bilo kog razloga da promeni sponzora, jedino moguće je da to i uradi zvaničnim responzorstvom i pod uslovom da u proteklih godinu dana nije obavio nikakvu kupovinu preko svog kodnog broja. Saradnik se može responzorisati ali ne i svoje saradnike po automatizmu, takođe i bez trenutne pozicije koju je ostvario. Responzorstvo se vrši dostavom kompaniji, popunjenog i overenog dokumenta o responzorstvu. Saradnici koji ostanu bez responzorisanog sponzora će automatski pripasti gornjoj sponzorskoj liniji.

Ukoliko registrovani poslovni partner, želi da promeni sponzora, to je moguće ako u roku od najmanje 30 dana od dana registracije ili duže vremena, nije preko svog kodnog broja obavio kupovinu od minimalno 20 bodova vrednosti proizvoda. Poslovni partner putem mejla dostavlja Kompaniji zahtev za responzorstvo – prestruktuiranje, sa jednog sponzora na drugog sponzora. Responzorstvo je prihvaćeno od strane kompanije ukoliko poslovni partner sutradan po odobrenju responzorstva poruči preko svog kodnog broja minimalno 20 bodova vrednosti proizvoda . Ako su ispunjeni zahtevi za responzorstvo ( da 30 dana od dana registracije nije obavljena kupovina proizvoda ), ono će biti obavljeno automatski, bez potrebe za saglasnost dotadašnjeg sponzora i bez dodatnih obrazloženja.

13. U SLUČAJU RAZVODA ILI RASKIDA PARTNERSKOG UGOVORA

Kompanija Beleco International doo dozvoljava da jedan ugovor potpišu oba supružnika ili dve osobe koje čak ne moraju da budu u rodbinskoj vezi, pa samim tim oba partnera sa ugovora imaju potpuno ista prava ugovora, što se tiče kompanije. U slučaju razvoda ili raskida ugovora, jedan partner zadržava pravo na postojeću mrežu saradnika. Drugi partner može da krene sa novim ugovorom vezujući se za istog sponzora, i kreće od pozicije na kojoj su oboje bili u trenutku raskida ugovora. U tom slučaju partner koji zadržava pravo na mrežu saradnika je dužan da polovinu svog bonusa daje partneru, onoliko dana, meseci ili godina koliko su zajednički učestvovali u izgradnji posla. S’tim što partner koji je zadržao mrežu nije obavezan da deli bonus na uvećan promet od trenutka raskida partnerskog ugovora (npr. ako partneri u trenutku razvoda ili raskida ugovora imaju bonus 100.000,00 dinara, partner koj zadržava mrežu je u obavezi da drugom partneru isplaćuje 50.000,00 dinara). A ako promet padne, oba partnera bonus dele ravnopravno na 2 jednaka dela. U slučaju da su partneri postali viša pozicija od Gold pozicije, partner koji zadržava pravo na mrežu nastavlja od pozicije na kojoj je trenutno, a partner koji kreće od početka u tom slučaju kreće od Biser pozicije. Kompanija zadržava pravo da sva priznanja (značke za svaku poziciju posebne) i nagrade zvanično dodeli na zvaničnom seminaru kompanije.

14. PRENOS PRAVA UGOVORA

Prenos ili ustupanje ugovora je zabranjeno, osim u slučaju rastave, razvoda, ili raskida partnerskih odnosa. Svi saradnički ugovori koji sadrže dva potpisa, nezavisno od toga kada su potpisi stavljeni, smatraju se kao suvlasništvo sa prenosom svih prava na preživelog saradnika.
Po prijavi smrti (umrlica i ostala neophodna dokumentacija) jednog od dva potpisana saradnika, status saradnika se automatski prenosi na preživelog potpisnika na ugovoru. Ovako će se postupiti bez obzira šta je navedeno u testament saradnika koji prvo premine.
Ako se na saradničkom ugovoru nalazi potpis samo jednog supružnika (bračnog ili vanbračnog), kompanija će ovaj status smatrati kao suvlasništvo sa prenosom svih prava na preživelog.
Ako je bračni status neoženjen/neudata, ugovor sa jednim potpisom se prenosi testamentom potpisnika. Kompanija priznaje institute suvlasništva sa prenosom svih prava na preživelog kao pravnih načina da se održi status saradnika u slučaju smrti saradnika ili načina prenosa statusa saradnika na preživelog ili imenovanog testamentom (ako je status saradnika neoženjen/neudata), da se ne mora ići na ostavinsku raspravu, da bi nameravani naslednik dobio vlasništvo.
Ako je naslednik maloletno lice, može se imenovati staratelj koga odredi nadležni sud. Staratelj će zadržati status saradnika sve dok se ne prekrši saradnički ugovor, dok naslednik (saradnik određen testamentom) ne postane punoletan.

15. OBJAŠNJENJE SPAJANJA DVA MESECA I ISPLATE BONUSA U TOM SLUČAJU

Broj bodova za napredovanje , odnosno za procente 13%, 17%,  21% i 24% se zbiraju u dva vezana uzastopna meseca.

PRIMER

Ako poslovni partner u decembru ostvari 1000 bodova, u januaru 1000 bodova, u zbiru je ukupno 2000 bodova i poslovni partner je postigao poziciju 13%. U slučaju da decembar i januar ne postigne 2000 bodova, bodovi iz januara se zbiraju sa bodovima iz februara, ili februar sa martovskim brojem bodova. Uvek se poslednji mesec , odnosno broj bodova vezuje sa narednim .Isplata bonusa na osnovu ostvarenih bodova i bonus skale će biti realizovana na sledeći način,po zakonima Republike Srbije.

PRIMER

Poslovni partner je u decembru ostvario 1000 bodova a u januaru 1000 bodova, time je osvojio poziciju 13%.Isplata bonusa u ovom slučaju je za decembar mesec na osnovu procenta na kome je bio u decembru mesecu a za januar retroaktivno će imati 13% povraćaja novca , odnosno razliku u procentima u odnosu na svoje saradnike

Kompanija Beleco International doo zadržava sva prava izmene i dopune Poslovne politike, njenog tumačenja, kao i izmene marketing plana, ako je u pitanju njegov opstanak i opstanak same kompanije.

Close Menu